+02 683-5100
ติดต่อเรา

งานสัมมนา : ภัยร้ายใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุข สสจ. ยะลา

รวมภาพบรรยากาศงานสัมมนา CYBERATTACKS in Healthcare Organization  ภัยร้ายใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุข ทางบริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดขึ้นร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข​จังหวัดยะลา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุข​จังหวัดยะลา (สสจ. ยะลา)
โดยหัวข้อการสัมมนาในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับองค์กรรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมนำเสนอ Solution ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมแนวทางในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรกับภัยคุกคามทางด้าน Cyber ที่ในปัจจุบันองค์กรต่างๆต้องปรับตัว และนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนและรับมือยากยิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน
Events
“TTT 2023 Reconnect: Enterprise IT Infrastructure Day”
03.08.2023
News
ActiveMedia Company Outing – Club Med Kani – Maldives
06.10.2023
Events
Celebrating 20 Years of Activemedia: A Journey of Success and Innovation
30.06.2023
Events
Cyber Attack and Internal Incidents : Insider Threats and Data Breach Causes
25.04.2024