+02 683-5100
ติดต่อเรา

งานสัมมนา : ภัยร้ายใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุข สสจ. พัทลุง

รวมภาพบรรยากาศงานสัมมนา CYBERATTACKS in Healthcare Organization ภัยร้ายใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ที่ทางบริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดขึ้นร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข​จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุข​จังหวัดพัทลุง (สสจ. พัทลุง)
โดยหัวข้อการสัมมนาในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับองค์กร รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมนำเสนอ Solution ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมแนวทางในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรกับภัยคุกคามทางด้าน Cyber ที่องค์กรต่างๆต้องปรับตัว เพื่อปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามในปัจจุบันนี้ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
Events
“TTT 2023 Reconnect: Enterprise IT Infrastructure Day”
03.08.2023
News
ActiveMedia Company Outing – Club Med Kani – Maldives
06.10.2023
Events
Celebrating 20 Years of Activemedia: A Journey of Success and Innovation
30.06.2023
Events
Cyber Attack and Internal Incidents : Insider Threats and Data Breach Causes
25.04.2024