+02 683-5100
ติดต่อเรา

งานสัมมนา : ภัยร้ายใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุข สสจ. อุตรดิตถ์

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทางบริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดขึ้นร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข​จังหวัดอุตรดิตถ์
ภายใต้หัวข้อ CYBERATTACKS in Healthcare Organization  ภัยร้ายใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุข​จังหวัดอุตรดิตถ์ (สสจ. อุตรดิตถ์)
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับองค์กรรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์และนำเสนอ Solution เทคโนโลยีที่ทางองค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมแนวทางการป้องกันการรับมือและการจัดการความเสี่ยงขององค์กรกับภัยคุกคามทางด้าน Cyber และความรู้ด้าน #PDPA ที่องค์กรอยากทราบเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล เช่นการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล #PDPA

อีกทั้งได้มีการนำเสนอแนวทางการป้องกัน การรับมือ และการจัดการความเสี่ยงขององค์กร กับภัยคุกคามทางด้าน Cyber ที่ในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน
Events
“TTT 2023 Reconnect: Enterprise IT Infrastructure Day”
03.08.2023
News
ActiveMedia Company Outing – Club Med Kani – Maldives
06.10.2023
Events
Celebrating 20 Years of Activemedia: A Journey of Success and Innovation
30.06.2023
Events
Cyber Attack and Internal Incidents : Insider Threats and Data Breach Causes
25.04.2024