+02 683-5100
ติดต่อเรา

งานสัมมนา: ภัยร้ายใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุข สสจ.สตูล

รวมภาพบรรยากาศงานสัมมนา" CYBERATTACKS in Healthcare Organization ภัยร้ายใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ทางบริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดขึ้นร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข​จังหวัดสตูล ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุข​จังหวัดสตูล (สสจ.สตูล)
โดยหัวข้อการสัมมนาในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับองค์กรรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมนำเสนอ Solution ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมแนวทางในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรกับภัยคุกคามทางด้าน Cyber ที่ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัว และนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนและรับมือยากยิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน
Events
“TTT 2023 Reconnect: Enterprise IT Infrastructure Day”
03.08.2023
News
ActiveMedia Company Outing – Club Med Kani – Maldives
06.10.2023
Events
Celebrating 20 Years of Activemedia: A Journey of Success and Innovation
30.06.2023
Events
Cyber Attack and Internal Incidents : Insider Threats and Data Breach Causes
25.04.2024