+02 683-5100
ติดต่อเรา

งานสัมมนา: ภัยร้ายใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุข สสจ. นราธิวาส

ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา" CYBERATTACKS in Healthcare Organization “ ภัยร้ายใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุข

ทางบริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดขึ้นร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข​จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 7 กันยายน  2566 

ณ สำนักงานสาธารณสุข​จังหวัดนราธิวาส (สสจ. นราธิวาส)

โดยหัวข้อการสัมมนาในครั้งนี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่อมุ่งเสริมสร้างความรู้ให้กับองค์กรให้รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมนำเสนอ Solution ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมแนวทางการในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรกับภัยคุกคามทางด้าน Cyber 

Events
“TTT 2023 Reconnect: Enterprise IT Infrastructure Day”
03.08.2023
News
ActiveMedia Company Outing – Club Med Kani – Maldives
06.10.2023
Events
Celebrating 20 Years of Activemedia: A Journey of Success and Innovation
30.06.2023
Events
Cyber Attack and Internal Incidents : Insider Threats and Data Breach Causes
25.04.2024